AFTALE, YDELSE + ANSVAR.

Som rådgivere arbejder vi med et hav af aftaleregler, lovgivning og jura.


Alle de regler kan opfattes
 uendeligt uoverskuelige. Specielt i tilfælde med mindre ombygninger, indretninger o. lign.
 Omvendt ved vi godt, at det, vi opfatter som små og mindre betydningsfulde byggerier,
 har stor praktisk betydning for enkeltpersoner, par og familier, som ikke er professionelle bygherrer. Det er vores intention at arbejde med disse normale aftalesæt, love og regler
 uden, at det skal overdøve en proces med resultater, som vores kunder bliver glade for.

Gensidig personlig respekt og tillid skaber frugtbare samarbejder....

Men tillid gør det desværre ikke alene. For os er det meget vigtigt at vi er tæt på vores
  kunder, men det er også meget vigtigt at de kender og forstår rollerne i en byggesag.
Det er vigtigt at forstå;
 at teknisk rådgivning kræver omfattende professionelt ansvar,
 at en bygherre har ansvar og forpligtelser overfor sin rådgiver, lovgivning
  og byggeriets øvrige parter.

ABR 89.
  Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, oktober 1989
ABR 89 er et fælles grundlag for aftaler om rådgivning og arkitekt- og ingeniørbistand til
  brug indenfor bygge- og anlægsområdet. ABR 89 regulerer forholdet imellem klient og
  rådgiver og fastlægger principper til grund for aftaleforholdet ved en given opgave.

Når der indgås aftale om teknisk rådgivning er det vigtigt at forstå, hvordan roller og
  ansvar er fordelt, så parterne ikke påtager sig eller pådrager sig hinandens opgaver og
  ansvar. Med en aftale om rådgivning under udførelse, byggestyring, tilsyn m.v. er det
  vigtigt, at aftaler imellem bygherre og håndværker ALTID går igennem rådgiver.
  Der kan så let opstå fejl og misforståelser, og så skal ansvaret placeres.

Der er et stort ansvar forbundet med at yde teknisk rådgivning indenfor arkitektbistand.
  Ofte synes private bygherrer, at det koster mange penge at indgå en aftale med en
  arkitekt. Til gengæld skal man med en ordentlig aftale gerne købe sig fra evt. besvær
  og det store tidsforbrug, der er i at lave aftaler med- og koordinere håndværkere, sørge
  for arbejdet udføres som aftalt, til tiden o.s.v.