ARKITEKTEN
Arkitekten skal mestre spektret fra idéer og design til udførelse og detaljer, myndighedskontakt, div.
 byggejura og -aftaler, økonomiske forhold og overslag, tilbudsgennemgang, håndværkerkontakt, kontrakter og aftaler, byggeledelse og fagtilsyn, belysning, farver, indretning osv.

Kompetent rådgivning før-, under- og efter byggeri, indretning og vedligehold.

ARKITEKTFAGET.
ŸArkitektfaget er planlægning af fysiske rammer.
  Arkitekter skal kunne forestille sig helt nye steder og situationer,
 have kunstneriske evner til at formgive og indlevelse til at forstå livet i - og imellem husene.
  Men vi skal især også kunne tilegne os viden om en lang række forhold indenfor planlægning samt bygge- og anlægsarbejder, konstruktioner, installationer, materialer, ressourceforbrug, klima, akustik, produktion, økonomi, byggejura og meget andet.

Et bredt og varieret fagområde, der omhandler alle tænkelige problemstillinger indenfor landskab, infrastruktur, byplanlægning, byrum og bygninger helt ned til detaljer og egentligt design. Det rummer en lang
  række specialer og fordrer kompetencer indenfor bygningskunst, by- og landskabs-
  planlægning, restaurering, møbelkunst og industrielt design. Arbejdsopgaverne omhandler
  både æstetiske, sociale, funktionelle, tekniske, lovgivningsmæssige, økonomiske samt miljø- og energimæssige forhold, der hele tiden skal sammenholdes og prioriteres i helheder og formidles.

UAFHÆNGIG TILLIDSMAND OG RÅGIVER

Vi er uddannet til at varetage menneskelige, æstetiske og funktionelle aspekter i planlægning og byggeri sammen med tekniske, økonomiske, håndværks- og tidsmæssige forhold.

Det er vigtigt, at vores bygherre har tillid til os, ikke bare fagligt, men også menneskeligt
  og socialt. Vi ved, at gensidig personlig respekt og tillid skaber de frugtbare samarbejder,
 der giver de bedste resultater. Og det er vigtigt fra begyndelsen, at vi får etableret det
  fremadskridende samarbejde med god dialog og forståelse.

Det lyder måske lidt forfinet. Men det handler egentlig bare om, at begge parter skal søge
  at forstå hinanden og arbejde mod et godt resultat til glæde for dem, der skal bruge det
  færdige byggeri. Det er egentlig oplagt, men en byggeproces kan hurtig blive kompleks og
  misforståelser kan let opstå.