BUNGALOW 1932
TIL MODERNE VILLA


Før ombygning 141 m2

Efter ombygning 246 m2

Huset er opført i 1932 som en bungalow med facader i pudset murværk og tagpap på taget. Bungalowen er typisk dansk fra 1930'erne og karakteriseret ved kvadratisk grundplan og meget lavt pyramidetag. Vinduerne, der oprindeligt var småsprossede, var udskiftet og skodder tilføjet.

Huset er udvidet med en helt ny fuldt udnyttet tagetage, som rummer 4 værelser og badeværelse omkring trappe og centralt alrum. Stueetagen er tilsvarende ombygget. Facaderne er forhøjet og afsluttet med en lille gesims og helt ny tag konstruktion er etableret med 50 graders hældning på alle fire sider og afsluttet med valmet top. Tagdækning er udført med naturskifer og inddækninger og tagrender og -nedløb i zink. Tagetagen er gennemlyst og alle rum belyses via nye rumlige kviste udført med flunker og tag i zink. Et enkelt udtryk og materialevalg har været meget vigtigt for bygherre. Ligesom udformning af kviste har været meget vigtig for husets udtryk.
P.g.a. høje isoleringskrav er kvisten som bygningsdel idag ofte teknisk udfordret og syner alt for ofte klodset og mal proportioneret i nyere udførelse. 

Bygherre har på baggrund af myndighedsprojektet og på fornemmeste vis selv forestået udførelsen i samarbejde med totalentreprenør. Vi har assisteret bygherre med aftalegrundlaget, med detail-skitsering undervejs i byggeriet og ad hoc tilkaldt fagtilsyn, når bygherre skønnede det nødvendigt.