BUNGALOW 1933/1961
TIL MODERNE VILLA

Før ombygning 155 m2

Efter ombygning 205 m2

Huset er bygget i 1933 i en etage med fuld kælder og formodentlig oprindeligt med uudnyttet tagetage men tegnet med kviste i tagets valme.  Facader i flammede gule mursten i meget blandet udseende og kvalitet og tegltag lagt med falstagsten i brunsort farve. I 1961 er foretaget en større ombygning bl.a. med inddragelse af tagetage til bolig. Der blev opført pejs og udvendig skorsten samt ændret på vinduer og vinduesformater, alt sammen meget tidstypisk med træværk i teak.

Huset er udvidet med en helt ny fuldt udnyttet tagetage med sadeltag og spidsgavle. Den rummer 4 værelser, badeværelse og hems omkring trappe og central repos. Facaderne er forhøjet på de to langsider med nyt facademurværk og gavle er muret til kip. Nyt murværk er muret med genbrugssten fra nedrivninger af byggerier fra samme tidsperiode og facader i øvrigt er omfuget således, at murværket fremstår i en meget fin helhed, hvor de ensartede fuger mere end stenene skaber sammenhæng. Overgang mellem oprindeligt og nyt murværk er markeret ved et fremhævet bånd med tre skifter mørke sten i samme farve som tagsten. Taget er lagt med tilsvarende type falstagsten som tidligere, dog i en blådæmpet tone fremfor tidligere mere brunsorte sten. I stedet for kviste er udført store atelier-agtige ovenlys over værelser med et enormt lystilskud til tagetagen og rytterlys ved skorsten for lystilskud centralt i etagen. I badeværelse er udført en mindre specialudført og zinkinddækket kvist.

Endvidere er opført en mindre tilbygning, en slag havestue, i til knytning til stuerne i stueplan og med direkte adgang til haven. Taget over tilbygningen er udført som en lude, en hældningsændring mellem tagene, og overgangen mellem tagene markeres med et langt smalt ovenlys. Indgangspartiet ved husets hoveadgang er endvidere ombygget og forenklet i sit udtryk.

Arkitektbutikken har forestået rådgivning i aller faser af processen fra skitse til færdig udførelse.