Marianne Seistrup


Jeg elsker at bygge, at se bygninger skyde op eller forandres, at tage del i processen, hvor bygherrer og brugere får indfriet forventninger til nye huse eller forandringer og forbedringer af eksisterende huse og rum, som de lever i, bebor, arbejder og opholder sig i. De fysiske rammer for tilværelsen.

Arkitektarbejdet og arkitektrådgivning er så meget mere end formgivning og arkitektur, og det er hele processen, som har min interesse. Jeg brænder for mit fag og elsker at fordybe mig i alle kroge af faget og byggeriet. Der er så meget, arkitekten skal vide og kunne i detaljer samtidigt med at skulle have det fulde overblik over alle byggeriets enkelte dele og fag og sikre et ordentligt resultat.

Jeg er meget procesorienteret og tror på, at personlig og menneskelig tillid skaber de samarbejder, hvor de bedste resultater opnås. Kernen i en god proces ud over de menneskelige relationer er systematik og overblik, at etablere og anvende en lang række værktøjer, der letter arbejdet, så det er muligt at fokusere på det væsentlige i løsningen af opgaverne, uanset deres størrelse og karakter.

Jeg har derfor også brugt meget tid på at lære faget fra skitsering til byggeplads og hele tiden lade de erfaringer, jeg har gjort mig og stadig gør mig, påvirke og forbedre min metode i løsning af de problemstillinger, jeg bliver stillet overfor.
Kommunikation er for mig afgørende for, at en proces kan forløbe glidende og fremadrettet. Og lige netop kommunikation har været en styrke, der på tegnestuerne ofte har medvirket til, at jeg blev sat i spidsen for lidt problematiske sagsforløb, vanskelige samarbejdspartnere o.lign.

Jeg er helt klart praktiker, men har også haft stor glæde af at være i spidsen for formgivningen og nydt godt af at være tilknyttet en række fornemme og fine projekter og projektforløb med stor arkitektonisk kvalitet.

Men jeg mener også, at vi arkitekter har et ansvar for at varetage problematikker i vores fysiske rammer, som ikke altid kan nå de store arkitektoniske ambitioner. Således er der rigtig mange områder i byggebranchen og selvbyggeriet, hvor bygherrer, både private og virksomheder, ville få gavn af, at arkitektrådgivning var mere synlig og idet hele taget mere brugt.

CV - Uddannelse og Erfaring.
2015-16:

Freelancemedarbejder for Arkitektfirmaet Fogh & Følner A/S
Nyboder, 2. Etape de Gule Stokke. Projektmedarbejder.
Kastellet, Kommandantgården, 3 stokke m.fl. Projektmedarbejder.
2014:
Det Kongelige Teater - Scenografisk værksted på Refshaleøen.
Processtyring mm. Videreudvikling af struktur 2009.
2013-2014:
Freelancemedarbejder for Arkitektfirmaet Fogh & Følner A/S
Nyboder, Pilotprojekt de Gule Stokke. Skærpet fagtilsyn for Bygherre. 
2010:
Det Kongelige Teater - Produktionshuset på Refshaleøen.
Processtyring mm. Videreudvikling af struktur 2009.
2009:

Det Kongelige Teater - Produktionshuset på Refshaleøen.
Arbejdsprøvning i Produktionsledelsen.
Processtyring og dataopsamling. Opbygning af ny struktur.
2007 - 2008:
Omstrukturering af S+LC ApS. Etablering af ARKITEKTBUTIKKEN på Israels Plads
2005 - 2007:
Langtidssygemeldt p.g.a. ulykke maj 2005
2002 - 2005:
Freelancemedarbejder for Arkitektfirmaet Fogh & Følner A/S
Trekroner Søfort, Restaurering. Projektleder.
Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Børnemuseet m.m. Sagsarkitekt og Byggeleder.
Egedal Kirkes pulpitur og nye orgel. Sagsarkitekt og Byggeleder
Kunstmuseum på Bornholm, udvidelse. Projekterering og fagtilsyn.
Sikkerhedskoordinator 2005
2000 - 2002:
Freelancemedarbejder for Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S
Pilotprojekt på Tjørnegårdsskolen i SKUB, Gentofte Kommunes Skoleudbygningsprojekt. 
Diverse boligudviklingsopgaver. Projekterende.
1999:
Selvstændig virksomhed i samarbejde med Per Lundgaard Christensen.
Ringsted Bytorv - Omlægning 1. etape 1999-2000
Vandkunst på Ringsted Torv - Præmieret i 2000
1998:
Parcelhuset som arkitektur, indkøbt i Statens Kunstfonds konkurrence.
- Udarbejdet i samarbejde med Arkitekt Per Lundgaard Christensen.
1997 - 1999:
Henning Larsens Tegnestue A/S
Københavns lufthavne, Udbygning. 
1996 - 1997:
Arkitektfirmaet Holm & Grut A/S
Københavns Lufthavne, SAS Cargo Terminal
Indbudte konkurrencer.
1996:
Ringsted Bytorv, 1. præmie i offentlig idékonkurrence.
- Udarbejdet i samarbejde med Arkitekt Per Lundgaard Christensen.
1995 - 1996:
Kgl. Bygningsinspektør David Bretton-Mayers Tegnestue
Københavns Universitet - Større om- og tilbygninger.
Danmarks Højskole for Legemsøvelser, Ny dansehal.
H.C. Ørsted instituttet, Bygning E, Ny tagetage.
1993 - 1994:
Professor Mogens Breyens Tegnestue
Den nye kongebro i Fredensborg Slotspark og Esrum Sø i samarbejde med professor Erik Reitzel.
1991 - 1994:
Arkitektfirmaet Fogh & Følner ApS
Kunstmuseum på Bornholm.
Tornbjerg Kirke på Fyn.
Offentlige og indbudte konkurrencer.
1990 - 1991:
Professor Mogens Breyens Tegnestue
Axeltorv ved Scala i København i samarbejde med Professor Mogens Møller.
1984 - 1991:
Kunstakademiets Arkitektskole
Afgang med diplom fra institut 3E, bygningskunst, Professor Mogens Breyens Afd. i maj 1991.
1983 - 1984:
Københavns Universitet
KUA Stud Psych.
1982 - 1983:
Carroll College, Waukesha, Wisconsin, USA
Collegeophold, 2 semestre, 6 fag
1979 - 1982:
Rungsted Statsskole.  
Studentereksamen maj 1982, matematisk - naturfaglig linie.