PRISER

Prisen pr. time rådgivning er kr. 800 ekskl. moms / kr. 1.000 inkl. moms
Arkitektens indsats og ydelser skal honoreres af bygherren efter aftale.
Vi fakturerer som udgangspunkt rådgivning på timebasis, time for time, med mindre anden honoraraftale indgås forud - se i øvrigt Honorar

Første møde hos kunden - Kontakt og idé - 1-2 timer - Kr. 2.500 inkl. moms
Inkl. efterfølgende udarbejdes evt. forslag til rådgivning og proces med honorartilbud.
Såfremt der indgås aftale om rådgivning, indgår første møde, kontakt og idé i den økonomiske ramme for et tilbud.


Herefter laver vi en ordrebekræftelse med beskrivelse af den aftalte ydelse, inden vi går igang.
På et tidligt stade af en sag kan det opleves som unødigt omfattende at indgå en skriftlig aftale.
Det er dog hensigtsmæssigt, at det fra starten fastlægges og noteres skriftligt:
- at der er indgået en aftale om at rådgiveren går i gang med en ydelse.
- hvad opgaven drejer sig om, og hvilken pris den afregnes til.