ARKITEKTARBEJDE OG BYGGERI ER IKKE LAGERVARE.
Byggeri er en proces.....
 - med utallige overvejelser og prioriteringer på vejen til de gode resultater, uanset om opgaverne er store eller små, standard- eller specialløsninger.

Det handler ikke kun om den kreative proces, arkitektens visioner og arbejdet
  med skitser, modeller og tegninger. Arkitektarbejdet har uendelig mange
 facetter. Ud over kreativ idéudvikling, skal vi forudse og planlægge alle aspekter i byggeriet og forstå at kommunikere med alle byggeriets parter; Bygherrer, Myndigheder,
  Rådgivere, Entreprenører og Leverandører.

En opgave skal defineres. Krav og ønsker prioiteres, især hvor de er modsatrettede.

 - En dør er ikke bare en dør. Et vindue ikke bare et vindue. Rød er ikke bare rød o.s.v.

Der er mange enkelte dele,
  materialer o.m.a., der skal tages stilling til og besluttes helt fra idé og skitser igennem
 processen til, byggeriet kan tages i brug. Det kan ikke bare hentes ned fra en hylde på lageret. 


Vi søger sammenhæng i en idé fra overordnet form til detaljerne. Vi samarbejder med
  byggeriets parter om afklaring af materialer, konstruktive- og tekniske forhold.
 Vi anslår omkostningerne, ansøger om byggetilladelser og forhandler med myndigheder.
 Vi udarbejder udbudsmateriale og vurderer pristilbud og kontrakter.
 Vi optræder som byggeledere, fagtilsyn og sikkerhedskoordinatorer på byggepladserne.Det er en lang proces fra første skitse og vision til byggeriet står færdigt og klar til brug.
 Og arkitekten ved ikke alt om alt men en hel del om mange ting. Og ikke mindst er vi gode til at se helheder og skabe overblik. Vi ved,
 hvilke spørgsmål, vi skal have afklaret og hvordan vi skal søge efter svar.
 Vi kalder det metode, fordi der sjældent kun er ét svar på alle vores spørgsmål.

Ultra forenklet beskriver vi et forløb, en bygherre (helt eller delvis) skal igennem og tage stilling til, ved gennemførelse af en hvilken som helst bygge- og anlægsopgave, således:
- Først defineres et egentligt program for projektet. Beskrivelsen af ønsker og krav.
- Med skitser, tegninger og modeller illustrerer vi, hvordan en opgave kan løses optimalt, og vi diskuterer prioriteringer, når ønsker og krav er modsatrettede og svært løselige.
- Når processen skrider frem bliver løsningerne mere og mere konkrete, og detaljerne, valg af materialer, inventar og farver m.m. aftales.
- Eventuelle byggetilladelser o. lign. søges hos de lokale myndigheder.
- Det endelige projektmateriale udarbejdes i form af tegninger og beskrivelse.
- Med bygherrens godkendelse kan materialet sendes i tilbudsgivning hos entreprenører. Ud fra tilbudsgivning vælges de håndværkere, som skal udføre arbejderne.
- Der indgås alle de relevante aftaler og kontrakter, og byggeriet kan sættes i gang. Herefter kan byggeledelse og fagtilsyn også sikre, at byggeriet skrider frem og gennemføres efter aftale.