Samuels hus - Afd 827 i VIBO

Arkitektbutikken v./ Marianne Seistrup + Per Lundgaard Christensen har bistået Boligforeningen VIBO i forbindelse med udviklingen af transformationsprojektet af Samuels Kirke fra kirke til almen boligafdeling med 34 ungdomsboliger.

En opgave af en sådan kompleksitet kræver både et højt fagligt niveau, respekt for det bestående, byggeteknisk indsigt og ikke mindst forståelse for både byggelovgivningen og almenlovgivningen.

Arkitektbutikken har bl.a. bistået VIBO i ideudviklingen, udarbejdelse af plangrundlag til lokalplansændring, indhentelse af myndighedsgodkendelse og udbud i totalentreprise på et gennemarbejdet forprojekt.

VIBO har Arkitektbutikken at takke for en professionel indsats i forbindelse med udarbejdelse af fundamentet for og muliggørelsen af projektet.

Hanne Nørgaard
Byggechef i VIBO