Jeg har igennem mange år arbejdet sammen med Marianne på store såvel som mindre bygningsarbejder.

Marianne har stået for designet og bygningstegningerne, kontakten til bygherren og til håndværkerne. Jeg har bistået med de ingeniørfaglige discipliner vedr. konstruktioner og installationer.

Marianne er god til at få tingene til at hænge sammen og tegnet og beskrevet så produktet bliver bygbart og harmonisk. Hun har helt styr på de arkitektfaglige discipliner og får bygningsdetaljer til at opfylde de lov- og materialemæssige krav.

I byggeprocessen er hun fremadskuende og opmærksom på at tegninger og de stillede krav følges og opfyldes. Det er sjældent at man ser så god og rigelig dokumentation af den håndværksmæssige udførelse og af de rettelser og ændringer som påpeges.

Arne Pedersen
Rådgivende Ingeniør
EDUARD TROELSGÅRD   •   RÅDGIVENDE   INGENIØRER   A/S
- Flæsketorvet 75, Den Hvide Kødby, 1711 København V