HONORARFORMER

En anden form for honorar kan fastlægges i en skriftlig aftale mellem bygherre og arkitekt, afhængig af opgavens karakter og hvor nøjagtigt ydelsen kan defineres.

Der tages hensyn til en række forhold, som fx projekterings- og byggetid, bygherrens organisation og beslutningsforhold, projekteringens organisation og ledelse, geografiske forholds indflydelse på byggeudgiften samt udbudsform og organisation af udførelsen.
Honorarets endelige størrelse er afhængig af opgavens omfang og sværhedsgrad.
 
Honorar efter regning på forbrugt tid.
Honoraret udregnes på grundlag af den tid, arkitekten bruger til opgavens løsning, idet der anvendes faste timesatser. Ved fastsættelse af timesatsen tages hensyn til opgavens karakter, størrelse og varighed samt det med gennemførelsen forbundne ansvar.
Honorar efter regning bruges som regel, hvor det er vanskeligt præcist at definere omfanget af arkitektens ydelse. F.eks. i de indledende faser af en opgave, hvor klienten i samarbejde med sine rådgivere arbejder med at finde frem til, hvad opgaven bør omfatte.
 
Honorar efter byggeudgift.
Honoraret beregnes som en procentdel af bygge- og anlægsudgiften. Ved indgåelse af aftale baseres honoraret på en budgetteret byggesum. Og honoraret opgøres endeligt ved afslutning af byggeregnskab, hvor den endelige byggesum kendes.
 
Fast Honorar efter tilbud og aftale.
Honoraret aftales som en fast sum for opgavens løsning og kan revideres, såfremt der sker ændringer i aftalens forudsætninger. Anvendelse af denne honorarform forudsætter, at omfanget og indholdet samt tidsplanen for arkitektens opgave præcist kan defineres.
 
Ofte er det hensigtsmæssigt, at der på forhånd aftales en tidsramme og en deraf følgende økonomisk ramme, inden for hvilken arkitekten arbejder. Viser det sig, at opgaven ændrer omfang og karakter, så rammeaftalen ikke mere passer, må den genforhandles