OVERDÆKNING AF TERRASSE

Uden overdækning

Med overdækning

En af de små opgaver på vejen var en skitse med princip til overdækning af husets terrasse med hovedmålsætning i 1:100. Ønsket var en meget enkelt udformet overdækning, der skulle lægge sig stilfærdigt op af en overordentlig fin, muret villa fra 1947 og dets proportioner.

Bygherre har selv forestået ansøgning om byggetilladelsen og aftale med smed og glarmester samt detaljer og opfølgning på udførelse.