TYPEHUS 1965
TIL MODERNE VILLA


Før ombygning - 126 m2

Efter ombygning - 190 m2


Huset, beliggende på en nogenlunde flad koteletgrund i et villakvarter i Rungsted, er et AHB typehus uden kælder opført i 1965 af Arkitekterne Poul Ammentorp og Peer Haubroe. Et enfamilehus, typehus i god kvalitet. Typisk for sin tid med murede gavle i gule sten med lette facader imellem, med lave murede brystninger, sorte vinduer og træværk og med let tag med eternitskifer tagdækning. Flade lofter og godt ventileret tagrum.

Huset blev udvidet i 2006 med en sidebygning med kælder under langs havens østlige skel og det oprindelige hus gennemgik en gennemgribende ombygning og renovering. Tilbygningen er ikke bygget egentligt sammen med den eksisterende villa, men forbundet ved en smal glasgang. Det eksisterende hus blev flere steder åbnet til kip og der blev tilført lysindfald og kig til himmelen gennem bevidst placerede ovenlys. Endvidere blev husets eksteriør og materialekarakter ændret ved valget af indfarvet filtsning af murværket og vinduer og træværk i henholdsvis grafitgråt malet træværk og vinduesrammer og døre i gylden træsort. 

Selve detail-projekteringen og gennemførelsen af byggeriet blev forestået af MONOARK v./ Bygningskonstruktør BTH Jacob Bjertrup Laursen, en god kollega, som på fornemmeste vis fik gennemført alle intentioner i projektet.